Søfartsattester

Helbredsundersøgelser for søfarende udføres af autoriseret Søfartslæge.

Du kan bestille tid ved at ringe på telefon: 98 120 111

Husk at medbringe

  • Legitimation (søfartsbog, pas, kørekort eller anden gyldigt ID med bilede)
  • Optagelsesbrev fra uddannelse
  • Briller og høreapparat
  • Har du været indlagt på hospital eller er du blevet behandlet af en speciallæge siden sidste undersøgelse hos Søfartslægen, beder vi dig medbringe papirer fra lægen om diagnosen og behandlingen.
  • Er du i behandling for sukkersyge bør du medbringe udskrift fra sidste årskontrol hos din læge

Betaling

Helbredsundersøgelsen skal betales i klinikken. Attesten koster 902,50 kr.  

Du kan betale med MobilePay eller kontant.

Ansøgere søfartsuddannelserne godkendt af Søfartsstyrelsen skal dog ikke betale for undersøgelsen. .

Lidt om lægeundersøgelse af søfarende og fiskere

Ansatte, der gør tjeneste på et skib, skal være i besiddelse af et sundhedsbevis på at have gennemgået lægeundersøgelse og være fundet egnet til skibstjeneste, eventuelt med begrænsninger.

Lægen foretager ved undersøgelsen et skøn over, hvorvidt den undersøgtes fysiske og psykiske tilstand i almindelighed er således at den pågældende er egnet til arbejde på skib, jvf. beskrevet i Bekendtgørelse: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/933