Graviditet

Ved graviditet bedes du kontakte klinikken mhp tidsbestilling i laboratoriet til blodprøver og information omkring svangreundersøgelser mv. Ved dette besøg får du tid til 1. graviditetsundersøgelse hos enten læge eller sygeplejerske

Lægeundersøgelser:

1. undersøgelse i uge 8 – 10.

2. undersøgelse i  uge 25.

3. undersøgelse i uge 32.

4. undersøgelse er 8 uger efter fødsel.

Jordemoder: uge 16-18, 21,29, 35, 37, 39 og 1 uge efter fødsel.

Lægeundersøgelse af nyfødte: 5 uger efter fødsel.

SUNDHEDSSTYRELSEN: SUNDHEDSSTYRELSENS HJEMMESIDE OM GRAVIDITET   FOSTERDIAGNOSTIK

MILJØSTYRELSEN: BØRN OG KEMI

AALBORG SYGEHUS: FOSTERUNDERSØGELSER VED AALBORG SYGEHUS

SUNDHEDSSTYRELSEN : SUNDE VANER FØR, UNDER OG EFTER GRAVIDITET

AALBORG JORDEMODERCENTER: KONSULTATIONER OG ANDRE TILBUD

SUNDHED.DK BÆKKENBUNDSØVELSER

GRAVIDITETS APP: MIN GRAVIDITET