1/10-2021 Velkommen til ny kompagnon Rikke Olesen.

1/10-2021 indtræder læge Rikke Olesen som kompagnon i klinikken. Rikke er velkendt i klinikken som uddannelseslæge i forløbet til at blive speciallæge i almen medicin. Desuden har Rikke det sidste ½ år været ansat som lægevikar her i klinikken.